HIGHLIGHTS

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณพีระพล พรหมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์

See all

จันวาณิชย์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณพีระพล พรหมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์

See all