HIGHLIGHTS

มหิดล – จันวาณิชย์ รวมพลังพัฒนา “Digital Healthcare” เพื่อสุขภาพคนไทย

วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ ผนึกพลังวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อสุขภาพคนไทยและอนาคตประเทศไทย

ดูทั้งหมด

มหิดล – จันวาณิชย์ รวมพลังพัฒนา “Digital Healthcare” เพื่อสุขภาพคนไทย

วิศวะมหิดล-จันวาณิชย์ ผนึกพลังวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อสุขภาพคนไทยและอนาคตประเทศไทย

ดูทั้งหมด