“แฟลช” ระดมทุน Buer Capital-SCB 10X พันธมิตรเดิมใส่อีกร่วม 4,700 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) ผู้ให้บริการ E-commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจร และเป็นบริษัทแม่ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการด้านขนส่งเอกชน