logo-cwn1

จันวาณิชย์ ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565)

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดย คุณธนพล กองบุญมา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมศูนย์นวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงาน มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา (Salaya Healthy Life 2565) ภายใต้หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑณ จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง และโรคไต จำนวน 300 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

RELATED POSTS