logo-cwn1

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมหารือการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งออกสู่ตลาดในอนาคต

 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม และคณะจากบริษัท จันวาณิชย์  จำกัด ในโอกาสร่วมหารือด้านการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการขยายผลและเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากโครงการต่าง ๆ เพื่อนำสู่ตลาดในอนาคต ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้ บริษัท จันวาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอาคาร อันได้แก่ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อศึกษากลไกการทำงานของเครื่องจักรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปิดท้ายด้วย NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ

 

 

#CMUSTeP #STeP #OTOP #CSP #CWN #Technology #Innovation #MakeInnovationSimple #CreativeSTeP #Basecamp #Chanwanich

 

 

RELATED POSTS